ПРОДУКТИ

продукти

  • Медни катализатори за хидрогениране на алдехиди, използвани за карбонилно хидрогениране на фурфурол и алифатни алдехиди

    Медни катализатори за хидрогениране на алдехиди, използвани за карбонилно хидрогениране на фурфурол и алифатни алдехиди

    Новият катализатор, произведен от нашата компания, се състои главно от силициева мед, известна като син и бял катализатор.Не съдържа вреден метален хром, така че да се избегне замърсяване на околната среда и увреждане на операторите.Новият катализатор е използван от заводи за производство на фурфурол, като показва добра активност и селективност.Той напълно замени хромовия катализатор след корекция на технологията на процеса.Катализаторът не трябва да се пече в производствения процес и може да се рециклира и използва повторно, което прави цялата индустриална верига чиста от замърсяване и нетоксична.Това е голям научен и технологичен прогрес и заслужава по-добро популяризиране.